JAZZ JAZZ

1 to 30 (of 395)

AMARO FREITAS / RASIF
AMARO FREITAS
RASIF
 • LP
 • (E+/E/NONE)
 • $11.00

Added On : 04/06/2021

Please Not...

ART FARMER, JIM HALL / BIG BLUES
ART FARMER, JIM HALL
BIG BLUES
 • LP
 • (E-/E-/NONE)
 • $13.20

Added On : 04/06/2021

Please Not...

SOLD OUT

BUDDY RICH / SUPER RICH
BUDDY RICH
SUPER RICH
 • LP
 • (E/E/VG+)
 • $16.50

Added On : 04/06/2021

Please Not...

CARMEN LEGGIO / TARRYTOWN TENOR
CARMEN LEGGIO
TARRYTOWN TENOR
 • LP
 • (E-,W/E-/NONE)
 • $15.40

Added On : 04/06/2021

Please Not...

SOLD OUT

CEDAR WALTON / EASTERN REBELLION 2
CEDAR WALTON
EASTERN REBELLION 2
 • LP
 • (E-/E/NONE)
 • $29.70

Added On : 04/06/2021

Please Not...

SOLD OUT

CEDAR WALTON / EASTERN REBELLION
CEDAR WALTON
EASTERN REBELLION
 • LP
 • (E-/E-/NONE)
 • $33.00

Added On : 04/06/2021

Please Not...

SOLD OUT

EDDIE HARRIS / HIGH VOLTAGE
EDDIE HARRIS
HIGH VOLTAGE
 • LP
 • (E-/VG+/NONE)
 • $9.90

Added On : 04/06/2021

Please Not...

EUMIR DEODATO / OS CATEDRATICOS - ATAQUE
EUMIR DEODATO
OS CATEDRATICOS - ATAQUE
 • LP
 • (E+/E-/NONE)
 • $9.90

Added On : 04/06/2021

Please Not...

SOLD OUT

GARY MCFARLAND / SYMPATHETIC VIBRATIONS
GARY MCFARLAND
SYMPATHETIC VIBRATIONS
 • LP
 • (E/E-/NONE)
 • $13.20

Added On : 04/06/2021

Please Not...

GATO BARBIERI / PARA LOS AMIGOS!!
GATO BARBIERI
PARA LOS AMIGOS!!
 • LP
 • (E-/E,E/NONE)
 • $15.40

Added On : 04/06/2021

Please Not...

GATO BARBIERI / CHAPTER III VIVA EMILIANO ZAPATA
GATO BARBIERI
CHAPTER III VIVA EMILIANO ZAPATA
 • LP
 • (E-/E/NONE)
 • $9.90

Added On : 04/06/2021

Please Not...

JIMMY PONDER / WHITE ROOM
JIMMY PONDER
WHITE ROOM
 • LP
 • (E-/E/NONE)
 • $13.20

Added On : 04/06/2021

Please Not...

JIMMY SMITH / CAT STRIKES AGAIN
JIMMY SMITH
CAT STRIKES AGAIN
 • LP
 • (E/E/NONE)
 • $16.50

Added On : 04/06/2021

Please Not...

JOE PASS / LIVE AT LONG BEACH CITY COLLEGE
JOE PASS
LIVE AT LONG BEACH CITY COLLEGE
 • LP
 • (E,C/E-/NONE)
 • $16.50

Added On : 04/06/2021

Please Not...

SOLD OUT

KENNY BURRELL / GUITAR FORMS
KENNY BURRELL
GUITAR FORMS
 • LP
 • (VG+/E/NONE)
 • $19.80

Added On : 04/06/2021

Please Not...

LARRY CORYELL / TOKU DO
LARRY CORYELL
TOKU DO
 • LP
 • (E/E/NONE)
 • $14.30

Added On : 04/06/2021

Please Not...

LOUIS HAYES / ICHI-BAN
LOUIS HAYES
ICHI-BAN
 • LP
 • (E-/E/NONE)
 • $22.00

Added On : 04/06/2021

Please Not...

SOLD OUT

LUCKY THOMPSON / GOODBYE YESTERDAY
LUCKY THOMPSON
GOODBYE YESTERDAY
 • LP
 • (VG,SP,D/E-/NONE)
 • $11.00

Added On : 04/06/2021

Please Not...

MCCOY TYNER / TRIDENT
MCCOY TYNER
TRIDENT
 • LP
 • (E/E-/NONE)
 • $11.00

Added On : 04/06/2021

Please Not...

MICHEL LEGRAND / LE JAZZ GRAND
MICHEL LEGRAND
LE JAZZ GRAND
 • LP
 • (E/E/NONE)
 • $15.40

Added On : 04/06/2021

Please Not...

MILES DAVIS / YOU'RE UNDER ARREST
MILES DAVIS
YOU'RE UNDER ARREST
 • LP
 • (E-/E-/NONE)
 • $16.50

Added On : 04/06/2021

Please Not...

MILES DAVIS / BIRTH OF THE COOL
MILES DAVIS
BIRTH OF THE COOL
 • LP
 • (E-/E/NONE)
 • $16.50

Added On : 04/06/2021

Please Not...

MODERN JAZZ QUARTET / COLLABORATION
MODERN JAZZ QUARTET
COLLABORATION
 • LP
 • (E-/E/NONE)
 • $8.80

Added On : 04/06/2021

Please Not...

MODERN JAZZ QUARTET / & ORCHESTRA
MODERN JAZZ QUARTET
& ORCHESTRA
 • LP
 • (E-/E-/NONE)
 • $9.90

Added On : 04/06/2021

Please Not...

MONTY ALEXANDER / LIVE IN HOLLAND
MONTY ALEXANDER
LIVE IN HOLLAND
 • LP
 • (E/E/NONE)
 • $23.10

Added On : 04/06/2021

Please Not...

OSCAR PETERSON / VERY TALL
OSCAR PETERSON
VERY TALL
 • LP
 • (E/E-/NONE)
 • $17.60

Added On : 04/06/2021

Please Not...

SOLD OUT

OSCAR PETERSON / TRIO
OSCAR PETERSON
TRIO
 • LP
 • (VG+/VG+/NONE)
 • $11.00

Added On : 04/06/2021

Please Not...

OSCAR PETERSON / AFFINITY
OSCAR PETERSON
AFFINITY
 • LP
 • (E-/E/NONE)
 • $14.30

Added On : 04/06/2021

Please Not...

SOLD OUT

PHIL WOODS / AT THE MONTREUX JAZZ FESTIVAL
PHIL WOODS
AT THE MONTREUX JAZZ FESTIVAL
 • LP
 • (E/E/NONE)
 • $13.20

Added On : 04/06/2021

Please Not...

PIERRE MICHELOT AND HIS ORCHESTRA / SAME
PIERRE MICHELOT AND HIS ORCHESTRA
SAME
 • LP
 • (E/E-/NONE)
 • $16.50

Added On : 04/06/2021

Please Not...

1 to 30 (of 395)

GENRES